Frequently Asked Questions - שאלות ותשובות

FAQs - שאלות ותשובות

אתם רוצים למסור ספר להוצאת צבעונים ויש לכם שאלות. שאלו! ואולי תמצאו כאן את מקצת התשובות. אנו מציעים לכם את כל שירותי ההוצאה לאור. תנו לנו טקסט כתוב ותקבלו ספר מושלם.

אם מדובר בספר ביוגרפיה, אוטוביוגרפיה או ספר הנצחה, והספר כבר כתוב – נבדוק את מצבו של הספר מבחינת החומרים שהוכנסו בו ורמת העריכה הדרושה. אם מדובר בחומרים על קלטות, רצוי לתמלל אותן לפני הפנייה אלינו. כשנקבל את החומר הזה, נוכל לעבדו לספר. יחד נקבע את אופן ההפקה לפי מספר העותקים הדרוש ולפי כמות ההשקעה שתבקשו מבחינת תצלומים ומסמכים שיובאו בספר.

הרי כמה דוגמאות:

העורך יבדוק אם הספר כתוב במִשְׁלב הלשוני הראוי, כלומר אם שפת המחבר או שפת הדוברים מתאימה לרוח הספר. שיחה של ילדים תהיה בשפה של ילדים ולא בשפה לירית גבוהה.

העורך יקפיד על רוח הזמן. למשל, אם העלילה מתרחשת בראשית המאה העשרים, לא ייתכן שהשפה תהיה מודרנית ויהיו בה מילים וביטויים שלא היו קיימים באותה העת.

העורך ישים לב לתיאורי הדמויות, לזרימת העלילה, לתיאורים, לפרטים ולשמות תואר עודפים שאינם תורמים להבעה.

הרי כמה דוגמאות: (1) העורך סבור שסדר הפרקים בספר אינו מציג את נושא הספר בדרך הטובה ביותר, ופרק הפתיחה ראוי שיבוא אחרי פרק 4; (2) העורך מציע שחלקים שכתובים בגוף שלישי ייכתבו בגוף ראשון; (3) העורך סבור שההקדמה ארוכה מדיי ועוסקת בעניינים המפורטים בהמשך, לכן ראוי לקצר אותה; (4) המחבר עוסק בדברים לפי נושאים, ואילו העורך סבור שעדיף להציגם בסדר כרונולוגי.

בכל המקרים האלה העורך מציע ולא כופה את דעתו. בדרך כלל העורך והמחבר מגיעים בסופו של דבר לידי הסכמה.

העורך הלשוני מתקן שגיאות בלשון. הוא מקפיד שכל משפט יהיה משפט עברי מצד התחביר, הכתיב ובחירת המילים. הוא מקפיד על הקשר התחבירי הלוגי בין משפט למשפט.

העורך הלשוני מתקין את הטקסט לפי כללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית ולפי כללי הפיסוק שלה. במידת הצורך הוא מתקן את הכתיב של מילים לועזיות.

בבחירת המילים העורך ינסה לעקור מטבעות לשון וביטויים שחוקים החוזרים על עצמם.

עורך לשוני רשאי להכניס בספר תיקונים כאלה, אבל אסור לו לשנות את סגנונו של המחבר. אם הוא סבור שאפשר להגיד את מה שאמר המחבר במילים אחרות -יפות יותר או ברוח המקורות או גבוהות יותר או נמוכות יותר – עליו לפנות אל המחבר, להציע לו את הצעותיו ולקבל את הסכמתו. בעניינים של סגנון עורך יכול להציע, אך אסור לו לכפות את סגנונו שלו על הספר.

פנה אלינו. אנו עורכים עבודות סמינריוניות עבודות מסטר ו דוקטורטים בכל התחומים. מדובר בעריכה מבנית ובעריכה לשונית. התשלום לפי התעריפים המקובלים.

ספרים אקדמיים ו עריכה מעולה – זה אנחנו. פנה אלינו, כמובן לאחר שהשגת מימון לעריכה ולהפקה של הספר.

עלות ההוצאה של ספר ילדים כלולים הרכיבים האלה: עריכה, ניקוד, איורים, עיצוב, הדפסה. אנו נשמח להוציא לך לאור את ספרך, אבל לא נממן את ההוצאות. אם יש לך תקציב להוצאת הספר, פנה אלינו ונפיק לך את ספר החלומות שלך.

סל קניות

סל הקניות ריק!