לדעתי ולעניות דעתי, לדעתו ולדבריו

על פי 'אמנות הפיסוק', חלק 2 של 'עברית כהווייתה'

 

ביטוי הסגר אמור להביא הערה צדדית של הכותב על הנאמר במשפט או לציין את יחסו של הכותב לנאמר. ביטוי הסגר הוא מילה, צירוף מילים או משפט קצר. אם נסיר אותו מהמשפט, לא ייגרע דבר מאותו משפט. ואם ייגרע דבר מהמשפט - הביטוי אינו ביטוי הסגר אלא תיאור.

 

 

בדרך כלל לדעתי הוא ביטוי הסגר. הכותב המשתמש בו מזכיר לקורא שהדברים נאמרים על דעתו. לכן בדרך כלל יופרד ביטוי זה בפסיק (כשהוא בא בראש המשפט) או בפסיקים (כשהוא בא בתוך המשפט).

 

מאחר שלכל קורא בר-דעת ברור שהכותב מביע בדבריו את דעתו, לא תמיד הכותב צריך להזכיר לו שהדברים נכתבים על דעתו. פעמים רבות משתמשים בלדעתי גם כשאין לביטוי זה שום השפעה על תוכן הדברים והקורא מבין היטב שהדברים האמורים נאמרים על דעתו של הכותב. למשל, עיתונאי יכול לכתוב כך במאמרו:

לדעתי, הנגיד צריך לקנות דולרים.

אבל הקורא יבין שזו דעתו של אותו עיתונאי גם אם יכתוב כך:

הנגיד צריך לקנות דולרים.

 

אם הבעת הדעה חלה על כל האמור במשפט, יפה להעמיד את לדעתי בראש המשפט. לדעתי הבא בראש משפט הוא כמעט תמיד ביטוי הסגר ולכן יופרד בפסיק.

במקום לכתוב:

מצבו העגום של מחקר זה נובע, לדעתי, מהמעטה בערך הנתונים.

יפה לכתוב:

לדעתי, מצבו העגום של מחקר זה נובע מהמעטה בערך הנתונים.

 

לפעמים הכותב מבקש להדגיש שדעתו אינה כדעתו של אחר או כדעתם של אחרים, ואז השימוש בביטוי לדעתי חשוב ומהותי. אין זה עוד ביטוי הסגר אלא חלק בלתי נפרד מהמשפט. תפקידו התחבירי 'תיאור המשפט'. בשימוש הזה אין צורך בפסיקים.

יפה לכתוב כך:

לא עסקתי בסוגיה זו, מפני שהמלך הוא לדעתי דוגמה שלטונית מובהקת.

 

לעתים רחוקות אף לדעתי הבא בראש משפט לא יופרד בפסיק. כך כאשר הוא תגובה לדעות אחרות. למשל:

משה ודוד סבורים שצריך לנקוט עמדה כבר עכשיו. לדעתי לא צריך.

 

שונה השימוש בביטוי לדעתו. (או לדעת פלוני או לדברי פלוני וכיו"ב).

לדעתו אינו ביטוי הסגר. הכותב המשתמש בו מציין שהדברים נאמרים על דעת אחר ואינם דעתו שלו (של הכותב). לדעתו לא יופרד בפסיק או בפסיקים משאר המשפט. דברים הנאמרים בשם אומרם וגם שם האומר הם חלק מהותי מתוכן המשפט. אם יוסרו מן המשפט, משמעות המשפט לא תהיה כשהייתה. תפקידם התחבירי הוא תיאור המשפט.

המשפטים האלה ייכתבו בלי פסיקים:

לדעתו היה צריך לשמור על ערנותם של החבלנים.

אבל בעצם לפי דעתה הנשים לא הרבה יותר טובות.

לדברי בן-דודי משפחתו הייתה אחת המשפחות המשפיעות בכפר.

לדעתה השינויים מעידים שבעל המלאכה לא הכיר את האותיות.

לדברי עו"ד אבירי ועד המחוז בלשכה לא יתערב בנושא.

 

גם הביטוי לעניות דעתי ברוב הופעותיו אינו ביטוי הסגר. משתמשים בביטוי זה כדי להביע דעה שונה מדעה אחרת. לכן אין צורך להפריד אותו בפסיק או בפסיקים. יפה לכתוב כך:

ולעניות דעתי יש בכך משום טעות.

הביטוי לעניות דעתי הוא חלק מהותי מן התוכן. תפקידו התחבירי – תיאור המשפט. הכותב מבקש להדגיש את דעתו האישית הדגשה יתרה. הסרת הביטוי משנה את תוכן הדברים וקובעת מצב אחר.