'להתייחס על' משמעו להיות שייך למשפחה; 'להתייחס ל' - לנהוג ביחס כלשהו, אבל לא 'להגיב', 'לדבר על'. 
טוב וחשוב להתייחס לזולת, אבל לעתים קרובות איננו מתאמצים למצוא את המילה המדויקת כדי להביע את התייחסותנו.
הקטע שלהלן ידגים את השימוש המוגזם במילה זו: 
לכך מתייחס המונח שטבע מילטון — 'פוליטיקה גברית'. השיח מרבה להתמקד באלימות של יחידים על חשבון התייחסות לאי-ביטחון הנוצר מאי-שוויון. לב הטיעונים הללו הוא ההכרח להתייחס לסוגיות מיקרו ומקרו הכרוכות בפוליטיקה גברית. אין בהם כל התייחסות לאופן ההתמודדות עם הדילמה הערכית. לא ברור אם הוועדה מתייחסת באותה דרך לשני ההיבטים. לפי התייחסותה, נשים הן סוכנות פעילות. הזכויות מתייחסות בעיקר לחירות. שוויון אינו החופש לזכות בהתייחסות מתוך התעלמות אלא החופש מדיכוי שיטתי. כשמנסים לעשות זאת מתייחסים אך ורק לגברים.

הרי מבחר הצעות למילים חלופיות:
המפקח התייחס לטענות מנהל בית הספר. 
המפקח הגיב על טענות מנהל בית הספר. 

ברשימת הסופרים העבריים התייחסו התלמידים גם לִבְיאליק. 
ברשימת הסופרים העבריים הזכירו התלמידים גם את ביאליק. 

במאמרו התייחס העיתונאי לשינויים בחינוך לערכים. 
במאמרו העלה העיתונאי את השינויים בחינוך לערכים. 

המכתב מתייחס לממצאים על אלימות בבתי הספר. 
המכתב נוגע לממצאים על אלימות בבתי הספר. 

המורה מתייחסת בחשדנות כלפי המאחרים הקבועים. 
המורה נוהגת בחשדנות כלפי המאחרים הקבועים. 

המפקח התייחס בהרחבה לסוגיה זו. 
המפקח דן בסוגיה זו בהרחבה. 

ההיסטוריון התייחס להשפעת המאורעות על היישוב. 
ההיסטוריון נתן את הדעת להשפעת המאורעות על היישוב. 

המרצה התייחס לשיטתו של רש"י בפירוש הפסוק. 
המרצה נזקק לשיטתו של רש"י בפירוש הפסוק. 


המשפטן מתייחס לסמכות של המעתיק כדי לחלוק על הפירוש. 
המשפטן נשען על הסמכות של המעתיק כדי לחלוק על הפירוש. 

שני פרקים בדוח השנתי מתייחסים לחינוך. 
שני פרקים בדוח השנתי עוסקים בחינוך. 

אני מתייחס למכתבך. 
הנה התשובה למכתבך. 

אנו מתייחסים בִּשלילה להחלטת המשרד. 
אנו מסתייגים מהחלטת המשרד.

ואולי מן הראוי שנתייחס קצת פחות. במקום להתייחס נגיב, נזכיר, נעלה עניין, נעסוק בדבר, נתמוך או נסתייג.