דבר המחברת

הערות טכניות

מבוא

על סדר המילים העברי

על מוזיקה, יופי ופסיקים

על לשון התרגום

על העברית הנורמטיבית

א - סדר נושא-נשוּא ומשלימים

1. סדר המילים הבסיסי

1.1 מגוון האפשרויות נושא-נשוּא-מושא

1.2 מגוון האפשרויות נושא-נשוּא-מושא-תיאור

2. סדר המילים בזמן הווה

2.1 הסדר הבסיסי - הנושא קודם לנשוּא

2.2 הסדר המדגיש – הקדמת הנשוּא

2.3 הסדר הבסיסי מחייב בכתיבה עיונית

2.4 הסדר הבסיסי אינו מחייב בכתיבה ספרותית

2.5 הסדר הבסיסי יישמר כשהנושא הוא כינוי גוף

3. סדר המילים בעבר ובעתיד

3.1 הסדר הבסיסי - הנושא קודם לנשוּא

3.2 הסדר המדגיש – הקדמת הנשוּא

3.3 הסדר המדגיש בהבעת תנאי ומודליות

3.4 הסדר המדגיש אחרי משלים

3.4.1 שיבוש הסדר בכתיבת מקור

3.4.2 שיבוש הסדר בתרגומים

3.4.3 שיבוש הסדר במשפטים שמניים

3.4.4 שיבוש הסדר אחרי פסיק מיותר

3.4.5 הסדר הבסיסי יישמר כשהנושא הוא כינוי גוף

3.5 הסדר המדגיש במשפטי שאלה ובמשפטי תנאי

3.6 הסדר המדגיש בפסוקית זיקה

3.7 הסדר המדגיש אחרי תיאור המשפט

3.8 הסדר בפסוקית תוכן

3.9 היה פועל ופועל היה

3.10 נטיית הנשוּא המודָלי

ב - על חוצצים ועל מקומם של רכיבים

4. משפטים סתומים, פסיקים מיותרים ודו-משמעות

4.1 משפטים סתומים

4.2 פסיקים מיותרים

4.3 דו-משמעות

5. חוצץ בין הנושא לנשוּא

5.1 משלים חוצץ

5.2 לוואי חוצץ

5.3 פסוקית הלוואי חוצצת

6. חוצץ בין השם ללוואי

7. מקומם של משלימים

7.1 מושא ישיר

7.2 מושא פנימי

7.3 מושאים ותיאורים

7.4 משלים שבראשו מילת יחס

8. חוצץ בתוך הנשוּא המורחב

8.1 מרחק בין חלקי הנשוא

8.2 חוצץ אחרי 'היה'

9. חוצץ בצירוף כבול

10. ההסגר ומקומו

10.1 ההסגר לא ישפיע על סדר המילים הבסיסי

10.2 ההסגר החוצץ

11. מקומן של 'אכן' ו'אם כן'

12. 'יותר מ' – צירוף צמוד

13. מקומן של 'כבר' ו'עדיין'

14. תבנית ההדגשה 'פלוני הוא ש'

15. תבנית 'הרי את מקודשת'

16. חזרה על הראשונות

ד - פסוקית הזיקה

17. הגדרת השם

18. השמטת מילת הזיקה

18.1 בעיתונים ובכתיבה עיונית

18.2 בספרות יפה

19. הכינוי המוסב

19.1 מקומו של הכינוי המוסב

19.2 לא תמיד צריך כינוי מוסב

19.3 'שם' במקום כינוי מוסב

19.4 כינוי מוסב לא יצטרף ל'אֶת'

20. בינוני במקום זיקה

21. בלי 'שהיה' לתיאור מצב בעבר

ה – פסוקית זיקה ממשיכה

22. שעבוד במקום איחוי

23. נושא אחד ושתי ידיעות

23.1 פותחים ב'הוא ש' - ידיעה חשובה משועבדת

23.2 שעבוד הידיעה השנייה

24. שני נושאים ושתי ידיעות

24.1 הידיעה השנייה תהיה מאוחה

24.2 דרוש כינוי גוף בראש הידיעה השנייה

24.3 כמה ידיעות משועבדות

25. זיקה ממשיכה עם 'שָם'

26. זמני הפועל - מן המוקדם אל המאוחר

26.1 שתי פעולות בזמן הווה

26.2 שתי פעולות בעבר

27. זמנים פרפקטיים - מן המאוחר אל המוקדם

28. זוג קווים מפרידים במקום פסוקית זיקה

ו – 'כאשר' איננה מילת חיבור

29. איחוי ולא שעבוד

29.1 כש = ו

29.2 לא 'כש' ולא 'ו'

30. שתי ידיעות בעבר

30.1 פעולה ועוד פעולה

30.2 קשר של תוצאה

31. אפשר להשמיט 'כש' בתיאור מצב

32. פעולות בו-זמניות

המקורות לדוגמאות

מקורות ביבליוגרפיים


סל קניות

סל הקניות ריק!