איזה – מילת גוף לזכר. בלשון הספרות ובעיתונות משמשת גם לפני שם עצם ברבים.

השימוש איזה במקום אילו אינו ראוי בכתיבה עיונית.

 

אהרון מגד

( "ניבים ארמיים?" השתומם הפרופסור, "איזה ניבים?" [אב18]

דויד גרוסמן

( מנסה לנחש איזה ילדים היו עשויים להיוולד [קמ209]

( איזה שאלות? שואל הנער [קמ582]

( ובאיזה מלים הוא יגיד [קמ450]

מאזניִם

Hואיזה מהלכים יש לו בחלונות הגבוהים. [מא52] (ואילו מהלכים)

מעריב

(מי יודע איזה קשיים הוא עלול להערים בהמשך. [סש32]

רם אורן

(היא שואלת עם איזה אנשים או חברות הוא מתכונן לקיים מגעים בארץ. [ק140]

("איזה עסקים אתה עושה?" היא שואלת [ק140]

רסלינג

H באילו דרכים – באיזה אמצעים יצירתיים, ובאיזה מחיר – נוכל אנחנו להיות עדים לאירוע-בלא-עד? [ר177] (באילו אמצעים)

סל קניות

סל הקניות ריק!